Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Afløbsrens

Afløbsrens

Afløbsrens

Afløbsrens bruges til rengøring af tilstoppede afløb. Der hældes 1⁄2 ltr. Afløbsrens i afløbet, lad det virke i ca. 1⁄2 - 1 time og skyl efter med varmt vand. For bedre resultat kan man ca. 2 gange om måneden hælde 1⁄2 ltr. Afløbsrens i afløbet.

Alvorlig ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder/etiket.

Indeholder: 

Natrium hydroxid 30,5%

Pr. nr.: Under anmeldelse

Enheder: 
1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
00-4 (1993)