Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Grundrens

Grundrens

Grundrens

Grundrens bruges ved rengøring af diverse emner før maling, og almindelig rengøring af malede overfl ader. Fjerner effektivt enhver form for snavs, fedtstoffer, nikotin m.fl . Grundrens fortyndes med vand i forholdet 1 del Grundrens til 50 dele vand. Ved olie, sod og lignende anvendes en kraftigere koncentration. Det bedste resultat opnås ved hjælp af en blød skurebørste eller en viskosesvamp. Efter rengøring afskylles med rigeligt vand.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

Indeholder: 

Natriumhydroxid.

Pr. nr.: Under anmeldelse

Enheder: 
5 ltr. 2,5 ltr. 1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
0-1 (1993)