Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Husrens

Husrens

Husrens

Husrens bruges til at fjerne eller rengøre belægninger og misfarvninger fra mur- og betonfl ader, træværk, tagplader m.m. inden påføring af maling/træbeskyttelse m.m. Husrens fortyndes i forholdet 1 del Husrens til 20 dele vand og påføres med enten en blød børste eller lavtrykssprøjte. Efter 2-4 dage skylles efter med vand samtidig med at der anvendes en stiv børste.
Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Brug EGNEDE beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

Indeholder: 

Benzalkoniumchlorid.
Pr. nr.: Under anmeldelse

Enheder: 
2,5 ltr. 1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 

Kode nr.

00-3 (1993)