Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Kalkfjerner

Kalkfjerner

Kalkfjerner

Kalkfjerner benyttes ved rengøring af svært tilkalkede overflader i baderum, køkken etc. Kalkfjerner anvendes fortyndet med vand i forholdet 1 del Kalkfjerner til ca. 5-10 dele vand. Kan dog også benyttes ufortyndet, hvis emnerne er meget tilkalkede. Kalkfjerner påføres med en blød børste eller svamp. Lad Kalkfjerner virke i 1-5 min., inden der skylles efter med rigelige mængder vand. Vigtigt: Kalkfjerner må ikke bruges på emalje eller marmor, da dette vil skade disse. Kalkfjerner må ligeledes ikke benyttes sammen med andre rengøringsprodukter.

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende er omgående lægehjælp nødvendig. Vis denne etiket hvis det er muligt.

Indeholder: 

Fosforsyre (75%) Godkendelse Veterinær- og Fødevaredirektoratet: 3043-72.

Pr. nr.: Under anmeldelse

Enheder: 
1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
00-4 (1993)