Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Lampeolie

Lampeolie

Lampeolie

Lampeolie kan anvendes til alle typer olielamper, både inden- og udendørs. Kan endvidere bruges til optændingsvæske i havegrillen og lignende.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indeholder: 

Isoparaffiner

Pr. nr.: 1480609

Enheder: 
1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
3-1 (1993)