Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Mineralsk Terpentin

Mineralsk Terpentin

Mineralsk Terpentin

Mineralsk Terpentin bruges som fortynder til alkydmalinger, træbeskyttelse og oliemalinger. Kan desuden også benyttes til rengøring af værktøj. Ved behandling af terrazzo-, linoleum-, fl ise-, marmor- og fyrretræsgulve benyttes blandingen; 2 dele Mineralsk Terpentin til 1 del Rå Linolie.

Brandfarlig. Farlig; alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Kan give lungeskader ved indtagelse. Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå udledning til miljøet. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne etiket.

Indeholder: 

Naphtha (råolie) hydroafsvovlet, tung.

Einecs nr.: 265-185-4
Pr. nr.: 1341967

Enheder: 
5 ltr. 20 ltr. 1 ltr. 2,5 ltr.
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
3-1 (1993)