Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Penselrens

Penselrens

Penselrens

Penselrens bruges til rengøring af pensler samt værktøj efter malerarbejde med olie- og alkydmalinger. Er børsterne på penslen blevet stive kan penslerne med fordel stå i blød i Penselrens i ca. 12 timer.

Farlig ved indånding. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå kontakt med øjnene. Undgå indånding af dampe. Må ikke komme i kloakafløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indeholder: 

Toluen.

Pr. nr.: Under anmeldelse

Enheder: 
1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
3-3 (1993)