Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Terpentin Lugtsvag

Terpentin Lugtsvag

Terpentin Lugtsvag

Lugtsvag Terpentin bruges bl.a. som fortynder til alkydmalinger, træbeskyttelse og oliemalinger. Kan desuden benyttes til rengøring af værktøj efter malerarbejde. Ved behandling af terrazzo-, linoleum-, flise-, marmor- samt fyrretræsgulve blandes 2 dele Terpentin til 1 del Rå Linolie.

Indeholder: 

Naphtha (råolie) hydrogenbehandlet, tung.

Brandfarlig. Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Kan give lungeskade ved indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå indånding af dampe. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Einecs nr.: 265-150-3
Pr. nr.: 1341975

Enheder: 
5 ltr. 1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
3-1 (1993)