Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Acetone

Acetone

Acetone

Acetone kan bruges til bl.a. at fjerne pletter fra neglelak og cellulosemaling. Kan desuden bruges til at rense pensler og værktøj efter malerabrjede med celluloselakker. Acetone kan ligeldes benyttes til at fjerne rester efter klistermærker etc.

Irritrer øjnene. Gentagne udsættelser kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektrcitet. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indeholder: 

Acetone

Enheder: 
1 ltr. 5 ltr. 20 ltr. 205 ltr.
Datablad (PDF):