Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Salmiak Spiritus 25%

Salmiak Spiritus 25%

Salmiak Spiritus 25%

<p>Salmiakspiritus 25% kan bl.a. bruges til rengøring inden maling af emner eller overfl ader. Dette gøres ved at blande ca. 60 ml. Salmiakspiritus i 10 ltr. vand. Salmiakspiritus er også effektiv ved græspletter på tøj etc. Brug her en blanding af 1 del Salmiakspiritus, 1 del Husholdningssprit og 3 dele vand. Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefi ndende er omgående lægebehandling nødvendig: Vis denne etiket. Undgå udledning i miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.</p>
 

Indeholder: 

Ammoniak.

Pr. nr.: Under anmeldelse

Enheder: 
1 ltr. 2,5 ltr. 5 ltr.
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
5-4 (1993)