Du er her

    • You are here:
    • Hjem > WC-Rens

WC-Rens

WC-Rens

WC-RENS er et tyktflydende rengøringsprodukt til rengøring af toiletkummer.
WC-RENS fjerner effektivt rust og kalkbelægninger.

Brugsanvisning: 

WC-RENS sprøjtes rundt i kanten af toiletkummen. Lad WC-RENS virke i så lang tid som muligt, inden der skylles.

Irriterer øjnene og huden.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller
etiket.

Indeholder: 

Fosforsyre (75%).

Pr. nr.: 260516

Enheder: 
1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: