Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Superren

Superren

Superren

Superren er et universal rengøringsmiddel, der løser de fl este opgaver, hvor kraftig rengøring og høj hygiejne er en selvfølge. Opløser fedt, proteiner, blod, æggehvidestoffer, olie mv. Særligt velegnet til fl iser og klinkegulve.

Brugsanvisning: 

Brug 1/2 dl Superren til 10 liter vand. Til svært opløselige emner kan bruges op til 1/2 liter til 10 liter vand.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indeholder: 

Natriumhydroxid - dinatriummetasilikat butylglycol.

Enheder: 
5 ltr. 2,5 ltr. 1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
1-4 (1993)