Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Vegatabilsk Terpentin

Vegatabilsk Terpentin

Vegatabilsk Terpentin

Vegetabilsk Terpentin bruges bl.a. som fortynder til olie og lakker, for at gøre disse mere smidige. Vegetabilsk Terpentin kan ligeledes benyttes til at fjerne olie, voks samt polish fra møbler o. lign.

Brandfarlig. Farlig ved indånding, hudkontakt og ved indtagelse. Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne etiket.

Indeholder: 

Vegetabilsk Terpentin.

Enheder: 
1 ltr.
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
3-3 (1993)