Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Xylen

Xylen

Xylen

Xylen er mest anvendt som affedtningsmiddel. Kan også benyttes som fortynder til visse typer af rustbeskyttelse og træbeskyttelsesmidler.

Brandfarlig. Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
Irriterer huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indeholder: 

Xylen.

Einecs nr.: 215-535-7
Pr. nr.: 1342265

Enheder: 
1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
5-3 (1993)