Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Saltsyre 30%

Saltsyre 30%

Saltsyre 30%

Saltsyre 30% kan bl.a. anvendes til afsyring af murværk m.v.. Dette gøres ved at blande 1 del saltsyre til 10 dele vand. Saltsyre 30% kan også bruges til at regulere pH-værdi i havebassiner og swimmingpools.
Ætsningsfare. Irriterer åndedrætsorganerne. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefi ndende er omgående lægebehandling nødvendig. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indeholder: 

Saltsyre 30%.

Pr. nr.: Under anmeldelse

Enheder: 
5 ltr. 205 ltr. 1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
5-4 (1993)