Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Lugtfri Petroleum

Lugtfri Petroleum

Lugtfri Petroleum

Lugtfri Petroleum bruges til bl.a. afrensning af rustpletter og gammel olie fra cykel-, knallert- samt motorcykelkæder. Desuden kan Lugtfri Petroleum også bruges til polering af lakerede dele. Dette gøres ved blandingen; 1 ltr. Lugtfri Petroleum til 20 ml. Rå Linolie.

Farlig. Kan forårsage lungeskade ved indtagelse.Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Indeholder: 

Destillater (råolie) -hydrogenbehandlede lette.

Einecs nr.: 265-149-8
Pr. nr.: 1341940

Enheder: 
20 ltr. 5 ltr. 1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
3-1 (1993)