Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Rensebenzin

Rensebenzin

Rensebenzin

Rensebenzin bruges til at fjerne pletter og er specielt effektiv overfor
fedt, olie, stearin, harpiks og pletter fra læbestift. Rense Benzin kan
desuden bruges til at fjerne rester efter klistermærker og tyggegummi.

Farlig; Kan give lungeskade ved indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Må ikke komme i kloakafløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt læge og vis denne beholder eller etiket.

Indeholder: 

Naphtha (råolie) hydrogenbehandlet, let.

Einecs nr.: 265-151-9
Pr. nr.: Under anmeldelse

Enheder: 
5 ltr. 205 ltr. 1 ltr.
Datablad (PDF): 
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
3-1 (1993)