Du er her

    • You are here:
    • Hjem > DanCon F

DanCon F

DanCon F

Sprede- og klæbemiddel til nedsættelse af overfladespænding.

Brugsanvisning: 

DanCon F er et nonionisk sprede- og klæbemiddel, der kan anvendes som tilsætning til produkterne: Express, Harmony, Logran 20 WG, Reglone, Fusilade X-tra, Gallant m. fl.
Læs altid de forskellige produktetiketters vejledning før tilsætning af sprede- og klæbemiddel.

DanCon F må ikke anvendes i væksthuse eller til prydplanter.
DanCon F tilsættes til sidst, når tanken er næsten fyldt op. Produktet er tilsat skumdæmper.

Doseringer pr. 100 liter vand i blanding med:
Express: 50 ml

Fusilade: 100 ml
Harmony: 50-100 ml

Gallant(<0,8 l/ha): 100 ml
Logran 20 WG: 100 ml

Pirimor G: 25 ml
Reglone: 100 ml

Tom emballage:

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtagerordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Omrystes!
Opbevaring: Frostfrit.

Risiko for alvorlig øjenskade. Brug beskyttelsesbriller.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Fremstiller: Cab-Dan ApS

Datablad (PDF):