Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Ætsnatron

Ætsnatron

Ætsnatron

Ætsnatron kan anvendes til opløsning af propper og klumper i afløb, og afsyring af møbler. Ved opløsning af propper i afløb opløses 0,5 kg. Ætsnatron i ca. 4 ltr. vand. Blandingen hældes forsigtigt direkte i afløbet. Ved afsyring af møbler bruges ovenstående blanding, dog kan der med fordel tilføres tapetklister, da man dermed opnår en federe konsistens. Påfør blandingen emnet og giv det en virketid på 1-2 timer til maling eller lak på møblerne "ger op" Overfladen afrenses, og der vaskes efter med vand tilsat Eddikesyre 32% i forholdet 10 ltr. vand til 1⁄2 ltr. Eddikesyre.

Alvorlig ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Indeholder: 

Natriumhydroxid.

Pr. nr.: 1342302

Enheder: 
5 kg. 1 kg.
Sikkerhedsregel: 
Kode nr.
00-4 (1993)