Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Afrensning

Afrensning

Terrazzorens

Terrazzorens fjerner kalk og andre urenheder fra terrazzo, fl iser og stengulve. Omrystes før brug. Tåler ikke frost.

Tapetopløser

Til opblødning af tapet, hessian, glasvæv m.fl .
Tapetopløser blandes i forholdet; 1 del Tapetopløser til 7 dele vand og blandingen påføres fl aden med pensel eller rulle – påføres indtil fl aden ikke suger mere væske til sig. Efter 10-15 min. kan tapet eller væv skrabes af med en spartel. Malede eller plastbehandlede overfl ader bør ridses eller perforeres med pigrulle inden påføring af Tapetopløser.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

Superren

Superren er et universal rengøringsmiddel, der løser de fl este opgaver, hvor kraftig rengøring og høj hygiejne er en selvfølge. Opløser fedt, proteiner, blod, æggehvidestoffer, olie mv. Særligt velegnet til fl iser og klinkegulve.

Klorrengøring

Klor Rengøring er et blegende desinficerende rengøringsmiddel, som benyttes til at rengøre samt desinficere køleskabe, køkkengrej, kattebakker, inventar mv. samt i vådrum. Klor Rengøring fortyndes med vand i forholdet 1 del Klor Rengøring til ca. 40 dele vand.
Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kloakafløb. Må ikke blandes med syre. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.
ADVARSEL:
Må ikke anvendes sammen med andre produkter, da der kan frigives farlige stoffer (chlor).

Kalkfjerner

Kalkfjerner benyttes ved rengøring af svært tilkalkede overflader i baderum, køkken etc. Kalkfjerner anvendes fortyndet med vand i forholdet 1 del Kalkfjerner til ca. 5-10 dele vand. Kan dog også benyttes ufortyndet, hvis emnerne er meget tilkalkede. Kalkfjerner påføres med en blød børste eller svamp. Lad Kalkfjerner virke i 1-5 min., inden der skylles efter med rigelige mængder vand. Vigtigt: Kalkfjerner må ikke bruges på emalje eller marmor, da dette vil skade disse. Kalkfjerner må ligeledes ikke benyttes sammen med andre rengøringsprodukter.

Husrens

Husrens bruges til at fjerne eller rengøre belægninger og misfarvninger fra mur- og betonfl ader, træværk, tagplader m.m. inden påføring af maling/træbeskyttelse m.m. Husrens fortyndes i forholdet 1 del Husrens til 20 dele vand og påføres med enten en blød børste eller lavtrykssprøjte. Efter 2-4 dage skylles efter med vand samtidig med at der anvendes en stiv børste.
Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Grundrens

Grundrens bruges ved rengøring af diverse emner før maling, og almindelig rengøring af malede overfl ader. Fjerner effektivt enhver form for snavs, fedtstoffer, nikotin m.fl . Grundrens fortyndes med vand i forholdet 1 del Grundrens til 50 dele vand. Ved olie, sod og lignende anvendes en kraftigere koncentration. Det bedste resultat opnås ved hjælp af en blød skurebørste eller en viskosesvamp. Efter rengøring afskylles med rigeligt vand.

Flydende Brun sæbe

Bruges til daglig rengøring af alle gulvfl ader, der tåler vand. Sæben efterlader en beskyttende fi lm, og kan med fordel bruges til klinkegulve og ubehandlede træoverfl ader.

Eddikesyre 32%

Eddikesyre 32% kan bl.a. anvendes til afkalkning af kaffemaskiner eller elkedler. Dette gøres ved at blande 1 del Eddikesyre med 4 dele vand.

Vigtigt: Husk at køre maskinen igennem med vand minimum 3 gange efter afkalkning.

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig: Vis etiketten, hvis det er muligt.

WC-Rens

WC-RENS er et tyktflydende rengøringsprodukt til rengøring af toiletkummer.
WC-RENS fjerner effektivt rust og kalkbelægninger.

Sider