Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Kemi

Kemi

Cellulosefortynder

Cellulosefortynder bruges til fortynding samt rensning af celluloselak og cellulosemalinger. Kan ligeledes bruges til at rense pletter af harpiks, fedt samt græs. I enkelte tilfælde kan det også bruges til at fjerne graffiti fra specielt hårde overflader.

Rå Linolie

Rå Linolie bruges til behandling af gulve. Sten-, klinke- og marmorgulve påføres følgende blanding; 1 del Rå Linolie og 2 dele Mineralsk Terpentin. Denne behandling kan også bruges til ubehandlede fyrretræsgulve og møbler. Vigtigt: Rå Linolie er selvantændelig klude og lign. skal i lufttæt plastpose efter brug

Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Rensebenzin

Rensebenzin bruges til at fjerne pletter og er specielt effektiv overfor
fedt, olie, stearin, harpiks og pletter fra læbestift. Rense Benzin kan
desuden bruges til at fjerne rester efter klistermærker og tyggegummi.

Penselrens

Penselrens bruges til rengøring af pensler samt værktøj efter malerarbejde med olie- og alkydmalinger. Er børsterne på penslen blevet stive kan penslerne med fordel stå i blød i Penselrens i ca. 12 timer.

Farlig ved indånding. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå kontakt med øjnene. Undgå indånding af dampe. Må ikke komme i kloakafløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Mineralsk Terpentin

Mineralsk Terpentin bruges som fortynder til alkydmalinger, træbeskyttelse og oliemalinger. Kan desuden også benyttes til rengøring af værktøj. Ved behandling af terrazzo-, linoleum-, fl ise-, marmor- og fyrretræsgulve benyttes blandingen; 2 dele Mineralsk Terpentin til 1 del Rå Linolie.

Lugtfri Petroleum

Lugtfri Petroleum bruges til bl.a. afrensning af rustpletter og gammel olie fra cykel-, knallert- samt motorcykelkæder. Desuden kan Lugtfri Petroleum også bruges til polering af lakerede dele. Dette gøres ved blandingen; 1 ltr. Lugtfri Petroleum til 20 ml. Rå Linolie.

Vaseline Olie

Vaselineolie er et meget fi nt smøremiddel og benyttes bl.a. til symaskiner samt dørlåse.

Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Husholdningssprit

Husholdningssprit benyttes bl.a. i rengøringen til at fjerne pletter fra kuglepenne, spritpenne, græs etc. Kan også bruges til polering af vinduer, spejle mv. Husholdningssprit kan med fordel benyttes til polering af tin og aluminium ved at blande dette med Wienerkalk.
Meget brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder.
Rygning forbudt!

Vandglas

Vandglas bruges til at tætne krukker og vaser. Dette gøres ved at blande 1 del Vandglas med 5 dele vand. Blandingen påføres indvendig i krukke eller vase.

Irriterer huden. Risiko for alvorlige øjenskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene.
Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Glycerin

Glycerin anvendes til at fjerne pletter fra kaffe, te og vin. Pletterne gennemvædes med glycerin, lad det virke i ca 12 timer inden almindelig vask. Glycerin anvendes også til hudpleje ved tørre/ru hænder/fødder. Her laves en blanding af 1 del glycerin, 1 del sprit samt 1 del demineraliseret vand. Blandingen bruges derefter som almindelig creme.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Sider