Du er her

    • You are here:
    • Hjem > Kemi

Kemi

Terpentin Lugtsvag

Lugtsvag Terpentin bruges bl.a. som fortynder til alkydmalinger, træbeskyttelse og oliemalinger. Kan desuden benyttes til rengøring af værktøj efter malerarbejde. Ved behandling af terrazzo-, linoleum-, flise-, marmor- samt fyrretræsgulve blandes 2 dele Terpentin til 1 del Rå Linolie.

Demineraliseret Vand

Demineraliseret vand anvendes bl. a. til dampstrygejern, men anvendes også til efterfyldning af bil- samt motorcykelbatterier. Kan også bruges til sprøjtning af blade på grønne planter, idet man så undgår kalkpletter. Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Slibeolie

Slibeolie bruges som slibemiddel ved afhøvling af trægulve. Herved undgår man, at gammel lak brænder fast i sandpapiret.
Slibeolien er brugsklar. Inden gulvet afhøvles påføres Slibeolien gulvet i et jævnt, tyndt lag med en blød børste eller en svamp.
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Saltsyre 30%

Saltsyre 30% kan bl.a. anvendes til afsyring af murværk m.v.. Dette gøres ved at blande 1 del saltsyre til 10 dele vand. Saltsyre 30% kan også bruges til at regulere pH-værdi i havebassiner og swimmingpools.
Ætsningsfare. Irriterer åndedrætsorganerne. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefi ndende er omgående lægebehandling nødvendig. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Lampeolie

Lampeolie kan anvendes til alle typer olielamper, både inden- og udendørs. Kan endvidere bruges til optændingsvæske i havegrillen og lignende.

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Xylen

Xylen er mest anvendt som affedtningsmiddel. Kan også benyttes som fortynder til visse typer af rustbeskyttelse og træbeskyttelsesmidler.

Brandfarlig. Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
Irriterer huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med øjnene. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Knastlak

Anvendes til forsegling af knaster i træværk. Herved undgår man harpiksudtræk efter overfladebehandling. Knastlak kan ligeledes anvendes til at forhindre gennemslag af skjolder, tuschstreger o.l.

Vegatabilsk Terpentin

Vegetabilsk Terpentin bruges bl.a. som fortynder til olie og lakker, for at gøre disse mere smidige. Vegetabilsk Terpentin kan ligeledes benyttes til at fjerne olie, voks samt polish fra møbler o. lign.

Salmiak Spiritus 25%

<p>Salmiakspiritus 25% kan bl.a. bruges til rengøring inden maling af emner eller overfl ader. Dette gøres ved at blande ca. 60 ml. Salmiakspiritus i 10 ltr. vand. Salmiakspiritus er også effektiv ved græspletter på tøj etc. Brug her en blanding af 1 del Salmiakspiritus, 1 del Husholdningssprit og 3 dele vand. Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

Acetone

Acetone kan bruges til bl.a. at fjerne pletter fra neglelak og cellulosemaling. Kan desuden bruges til at rense pensler og værktøj efter malerabrjede med celluloselakker. Acetone kan ligeldes benyttes til at fjerne rester efter klistermærker etc.

Sider